Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een benadering die voor patiënten met een levensbedreigende aandoening zorg biedt ter voorkoming of verlichting van lijden. Dit gebeurd middels vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke , psychosociale en spirituele aard.

Bij palliatieve zorg:

 • Is niet de genezing van de patiënt het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven , waardoor het ziekteverloop mogelijk positief beïnvloedt kan worden.
 • Is de dood een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt.
 • Is er aandacht voor lichamelijke en psychische klachten.
 • Worden de psychologische en spirituele aspecten van de zorg geïntegreerd benaderd.
 • Is de emotionele ondersteuning voor de patiënt en zijn naasten om zo actief mogelijk te leven.
 • Is er emotionele ondersteuning voor de naasten om te leren omgaan met de ziekte van de cliënt en met eigen rouwgevoelens.
 • Wordt indien nodig vanuit een team zorgverleners gewerkt, zodat alle noden van de cliënt en naasten tegemoet kan worden gekomen. Dit kan doorlopen tot na het overlijden van de cliënt (ondersteuning bij verliesverwerking).

Palliatieve zorg kan vroeg in het ziekteverloop aan de orde zijn, in combinatie met therapieën die levensverlengend zijn (zoals chemo en radiotherapie).

Palliatieve zorg kan ook (medische) onderzoeken bevatten die nodig zijn om pijnlijke, klinische complicaties te begrijpen en te behandelen.

Over het Zorgbureau

Vakkundige en professionele zorg op maat, met aandacht voor de cliënt, waarbij zijn of haar wensen voorop staan.

Contact

 • Telefoon:
  06 - 12 11 95 65
 • Email:
  info@boszorg.eu
 • Adres:
  Meeuw 1
  1261 RS, Blaricum